Speelpleinreglement

1. Openingsuren

 

Het speelplein is van 09u00 tot 16u30. 's Morgens sluit de poort om 09u15. 's Avonds gaat de poort open vanaf 16u30. Voor uitzonderlijke toegang tussen 9u15 en 16u30 kan je bellen naar het secretariaat.

 

Vanaf 8u00 is er opvang voorzien. Na de speelpleindag is er opvang van 16u30 tot 18u00.

 

Het secretariaat is bemand van 08u00 tot 18u00.

 

2. Locatie en toegang tot het speelplein

 

Het speelplein gaat door op de terreinen van TI Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe, Guldendallaan 90, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

 

Kinderen kunnen worden afgezet via de kleine poort.

 

3. Leeftijdsgroepen

 

Speelplein Raccoon richt zich op kleuters vanaf 3 jaar, die de eerste kleuterklas net achter de rug hebben, tot lagereschoolkinderen tot 12 jaar (dus het zesde leerjaar net achter de rug). Zij worden op het speelplein verdeeld in de volgende leeftijdsgroepen:

  • Kleuters (eerste, tweede en derde kleuterklas achter de rug)
  • Lagere school 1 (eerste, tweede, derde leerjaar achter de rug)
  • Lagere school 2 (vierde, vijfde, zesde leerjaar achter de rug)

Animatoren kunnen op het speelplein terecht vanaf 16 jaar. Ook animatoren die 15 jaar zijn maar reeds een animatorcursus volgden zijn welkom.

 

4. Eten

 

Kinderen brengen zelf lunch en een drankje mee voor het middageten.

 

Een vieruurtje en drank zit inbegrepen in de prijs en worden voorzien door het speelplein.

 

5. Medicatie en EHBO

 

Het speelplein hanteert de meest recente regelgeving van het “Rode Kruis” en “Kind en Gezin” wat betreft het toedienen van de eerste zorgen.

 

Indien het kind medicatie dient in te nemen kan dit worden vermeld bij de inschrijving. Wanneer het gaat om tijdelijke medicatie kan dit meegedeeld worden aan het secretariaat vòòr de speelpleindag. Het speelplein mag zonder doktersvoorschrift geen medicatie verstrekken, gelieve dit dus mee te brengen bij het begin van de speelpleinperiode.

 

Indien kinderen medicatie moeten nemen wordt er verwacht dat ze deze medicatie zelf meebrengen.

 

6. Pleinleiding

 

De pleinleiding is verantwoordelijke voor de pedagogische leiding van het plein. De pleinleiding neemt beslissingen aangaande het verloop van de speelpleinwerking .

 

7. Kostprijs

 

De kostprijs voor een dagje speelplein bedraagt 4 euro. Je kan echter enkel per week inschrijven, dus dit komt neer op 20 euro per week, te betalen bij inschrijving.

 

Het speelplein kan attesten voor de mutualiteit en fiscale attesten voorzien waarmee je een groot deel van dit bedrag kan terugkrijgen.

 

Na inschrijving krijg je een bevestiging met alle informatie over betaling. Deze dient zo snel mogelijk na de inschrijving te gebeuren via overschrijving. Pas na betaling wordt de inschrijving als definitief beschouwd.

 

8. Niet toegelaten op het speelpleinterrein

 

·        Roken of vuur maken.

·        Alcohol of drugs.

·        Iedereen die niet ingeschreven is op het secretariaat of zich daar aangemeld heeft.

 

9. Einde van de speelpleindag 

 

De kinderen worden enkel afgehaald op de kleine speelplaats vanaf 16u30. Vroeger ophalen is enkel in uitzonderlijke gevallen mogelijk indien op voorhand afgesproken met het secretariaat.

 

Er is opvang voorzien tot 18u. Nadien kunnen we geen toezicht meer garanderen en sluiten we dan ook de poorten van het speelplein. Het is dus de bedoeling dat alle kinderen vòòr 18u worden opgehaald.

 

10. Alleen naar huis

 

Kinderen die het speelplein alleen mogen verlaten mogen dit enkel met de schriftelijke toestemming van de ouders. Indien dit voor iedere dag is kan dit worden aangeduid op de inschrijvingsfiche en met een eenmalige schriftelijke toelating die je afgeeft op de eerste speelpleindag van je kind. Indien dit eenmalig is wordt dit schriftelijk medegedeeld aan het secretariaat.

 

11. Schade, verlies of diefstal

 

Waardevolle voorwerpen blijven best thuis. Het speelplein is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal. Bij eventuele geschillen is de beslissing van de speelpleinverantwoordelijke steeds bindend.

 

12. Verloren voorwerpen

 

Voorwerpen die zijn gevonden op het speelplein worden uitgestald op het secretariaat.

 

13. Foto's

 

Bij de inschrijving kan je aanduiden of je kind al dan niet gefotografeerd mag worden. Indien ja, verklaar je akkoord te gaan met het gebruik van foto's als sfeerbeeld op de website of promomateriaal.

 

 

 

 

Kinderen en ouders die zich inschrijven op het speelplein verbinden zich ertoe kennis genomen te hebben van dit reglement en er zich naar te gedragen.

 

 

Download
privacyverklaring
Privacyverklaring JDB-2018.pdf
Adobe Acrobat document 531.4 KB