Visie

 

Het speelplein werd opgestart als antwoord op de hoge nood aan een speels aanbod tijdens de zomermaanden. We willen met onze betaalbare en speelse werking die kinderen en jongeren bereiken waar er in de zomermaanden anders geen opvangmogelijkheden voor zouden zijn. We zijn er namelijk sterk van overtuigd dat deze kinderen en jongeren zich hier op een unieke, informele en niet-schoolse manier kunnen ontplooien, waardoor ze tal van extra competenties kunnen ontwikkelen. Voor kinderen gaat dit bijvoorbeeld over het samen spelen, leren, creatief zijn,... en bij de jongeren de verantwoordelijkheid die ze opnemen als animator, het samenwerken, creativiteit en verschillende pedagogische inzichten.

 

Kinderen en jongeren staan centraal in ons project. Hiermee ondersteunen we het recht van kinderen op spel en geven we hen de kans dit uit te voeren in een veilige omgeving. Verder steunt de werking ook op de animatoren, de jongeren die instaan voor de invulling en uitvoering van alles wat met het speelplein te maken heeft. We geven hen de vrijheid om verantwoordelijkheid op te nemen en het speelplein in te vullen naar hun eigen keuze. We streven er in dit alles ook naar om ook die kinderen en jongeren die vaak uit de boot vallen te betrekken door financiële barrières weg te nemen.

 

Het speelplein is een Don Bosco werking, wat wil zeggen dat we werken volgens de Salesiaanse pedagogie. Dit weerspiegelt zich in het grote belang de we hechten aan vreugde en spel;  maar ook in het geloof en het vertrouwen in de groei van elk kind en elke jongere. We willen hierbij de kinderen en jongeren niet enkel een 'speelplaats', maar ook een 'thuisplaats' en een 'zinplaats' aanreiken, naar de visie van Don Bosco.