Visie

 

Speelplein Raccoon is een Nederlandstalige, betaalbare en speelse werking. Als speelplein worden we geïnspireerd door het opvoedingsproject van Don Bosco en vertalen we dit in onze werking. Onze werking zet respect, acceptatie en laagdrempeligheid centraal in alles wat we doen. Dit voor elke persoon, de beschikbare terreinen en het gebruikte materiaal.

 

Speelplein Raccoon is een diverse groep van  kinderen, animatoren en pleinleiding, met ieder zijn eigen identiteit, sterktes en groeimogelijkheden. We gebruiken dit om te werken aan de ontwikkeling van het plein, de kinderen en de animatorenploeg. Hierbij zetten wij in op een kwaliteitsvolle begeleiding voor iedereen en waarbij we samen toekijken op de ontwikkeling van zowel animatoren als kinderen.

 

Kinderen en jongeren staan centraal op ons speelplein. Voor hen organiseren we een degelijke en zinvolle vrije tijdsbeleving. Waarbij respect voor de ontwikkeling vanuit het kind een centrale plaats heeft. Alle beslissingen worden genomen met de ontwikkeling en welzijn van het kind in ons achterhoofd. Bij speelplein Raccoon willen we spelen en plezier maken waarbij de Nederlandse taal wordt gebruikt als een verbindend element tussen de kinderen en de animatoren. Wij willen kinderen de volledige vrijheid gunnen om kind te zijn, en hiervoor een veilige ruimte voorzien. Het plein wordt gemaakt voor, door en in samenwerkingen met de kinderen, jongeren en animatoren.

 

We werken aan de begeleiding van kinderen en jongeren in hun zoektocht naar verantwoordelijkheid en hun eigen identiteit. Onze animatoren proberen een voorbeeldfunctie te zijn voor elkaar en de kinderen. De werking steunt op volgend principe: iedereen helpen, samenwerken en zelfredzaamheid. Zo willen wij een begeleider zijn in het groeiproces van kinderen en jongeren evenals van onze animatoren.

 

Voor hen willen wij gedurende de periode van het speelplein een thuis aanbieden, waar spel, samen zijn en samenwerken een doel is. Wij willen een veilige omgeving aanbieden waar kinderen de kans krijgen om zich te ontplooien, ontspannen en waar ze zichzelf beter leren kennen.

 

Het speelplein Raccoon streeft om een werking te zijn van en voor iedereen. We willen een rol spelen in de omgeving en de stad Brussel. Daarom willen we de krachten bundelen om samen te werken aan een duurzaam speelplein.